Cadw’n Ddiogel

Cadw’n Ddiogel

 

Dyma rai camau syml i’ch helpu i gadw’n ddiogel yn eich cartref.

Mae tîm Celteco bob amser yn barod i roi cyngor proffesiynol ac i awgrymu datrysiadau i chi. Mae croeso ichi gysylltu â ni.

Gwiriadau Diogelwch

Mae hyn yn cynnwys “tystysgrif landlord”, sy’n ofyniad cyfreithiol i landlordiaid, yn ogystal â gwiriad diogelwch nwy ar gyfer perchnogion tai, nad yw’n ofyniad cyfreithiol ond fe’i hargymhellir yn fawr. (Gellir dod o hyd i wybodaeth bellach am hyn o dan y tab Gwasanaethau ar y wefan hon.).

Silindr heb awyrell (silindr gwasgeddedig)

Yn syml, dyma system o bibellau a chydrannau sy’n gweithredu uwchlaw’r pwysedd atmosfferig. Fel arfer, maent yn cael eu bwydo o’r prif gyflenwad ac yn cael eu selio i’r atmosffer. Yn yr un modd â Diogelwch Nwy mewn perthynas â nwyon, mae’n ofynnol cael ardystiad G3 er mwyn gweithio ar y systemau hyn. Os bydd y systemau hyn yn cael eu gosod yn anghywir, neu eu hesgeuluso, gallant achosi perygl. Argymhellir y dylid rhoi gwasanaeth yn flynyddol i’r system heb awyrell, a hynny ar y cyd â’r boeler.

Larwm Carbon Monocsid

Er mwyn eich diogelu chi a’ch teulu, byddai’n ddoeth gosod larwm carbon monocsid yn eich cartref os oes gennych unrhyw offer nwy. Yn union fel y mae larwm mwg yn eich rhybuddio am bresenoldeb mwg, bydd synhwyrydd carbon monocsid yn eich rhybuddio am bresenoldeb carbon monocsid. Perygl carbon monocsid yw ei fod yn nwy anweledig, ac nid oes na blas nac arogl iddo, felly efallai na fyddech yn sylweddoli ei fod yno. Nid yw larymau mwg yn synhwyro carbon monocsid.

Chwilio yn Eich Ardal

Yn ôl Gas Safe, mae gan un o bob pum tŷ yng Nghymru offer nwy anniogel. Defnyddiwch y map rhyngweithiol hwn i chwilio am eich cod post a chanfod faint o offer nwy anniogel sydd yn eich ardal.

Engineer_banne_welsh
Cysylltwch â Ni
close slider

    Enw*
    E-bost*
    Rhif ffôn*
    Pwnc*
    Eich neges