CymwysterauQualifications

 
Yn rhan o’n hymrwymiad i’n cleientiaid ac i’n crefft, fel ei gilydd, mae gennym amrywiaeth drawiadol o achrediadau a chymwysterau’r diwydiant, ond nid dyna’r cyfan. Rydym yn ymdrechu’n barhaus i sicrhau rhagoriaeth ac, am hynny, yn parhau i hyfforddi ym mhob maes o’n gwasanaeth er mwyn cyflawni hynny.

Peirianwyr Diogelwch Nwy Cofrestredig

Plymwyr WaterSafe Cofrestredig

Plymwyr sydd wedi’u cymeradwyo gan y Diwydiant Dŵr

NVQ lefel 2 mewn Gwasanaeth Peirianneg Fecanyddol

Tystysgrif lefel 3 City & Guilds mewn astudiaethau plymio

Gosodwr System Dŵr Poeth Heb Awyrell (cynllun G3 personau cymwys)

Hyfforddiant Worcester Bosch CDI

Hyfforddiant Worcester Bosch i Beirianwyr Iau I

Hyfforddiant Lefel 1 Vaillant ecoTec

Hyfforddiant Lefel 2 Vaillant ecoTec

Hyfforddiant Viessmann Vitodens 100W

Hyfforddiant Glow-worm

Hyfforddiant Lefel 1 Vaillant AWHP

Lefel 3 City & Guilds mewn Gosod a Chynnal a Chadw Systemau Pympiau Gwres

Lefel 3 City & Guilds mewn Gosod a Chynnal a Chadw Systemau Dŵr Poeth Thermol Solar

 

Cysylltwch â Ni
close slider

    Enw*
    E-bost*
    Rhif ffôn*
    Pwnc*
    Eich neges