Gwasanaethau Plymio

Gwasanaethau Plymio

Yn gwmni cofrestredig ar y Cynllun WaterSafe, dim ond gosodiadau ac atgyweiriadau plymio o safon yr ydym yn eu darparu.

Bath newydd wedi’i osod
Bath newydd wedi’i osod

Mae Dŵr Cymru’n gwirio ein gwaith plymio yn rheolaidd, felly gallwch fod yn hyderus bod ein holl waith yn cael ei wneud yn gywir ac yn unol â rheoliadau’r Cynllun Plymwyr sydd wedi’u Cymeradwyo gan y Diwydiant Dŵr. Ar ôl cwblhau unrhyw addasiadau dŵr mawr, byddwn yn anfon copi o’r dystysgrif i’ch cyflenwr dŵr i gadarnhau bod y gwaith wedi’i wneud yn unol â safonau’r diwydiant.

Fel y byddech yn ei ddisgwyl yn gyfreithlon, mae ein plymwyr arbenigol yn gwbl gymwysedig, wedi cael eu hyswirio’n llawn, ac yn glynu wrth godau ymddygiad llym, sy’n mynd law yn llaw â’i gilydd yn ddidrafferth i roi tawelwch meddwl llwyr i’n cwsmeriaid – ni waeth beth yw maint y gwaith.

Efallai bod gennych danc neu bibell sy’n gollwng, tap i’w osod y tu allan, neu dŷ â phum ystafell wely y mae angen ei ailblymio – byddwn yn trin pob un yr un fath. Rydym yr un mor hapus i ddod i roi dyfynbris i chi am sinc newydd ag yr ydym i roi dyfynbris i chi am osod cawod y gellir cerdded i mewn iddi.

Felly, beth bynnag yw’r broblem o ran plymio sydd gennych, ni waeth pa mor fawr neu fach ydyw – cysylltwch â ni heddiw.

Engineer_banne_welsh
Cysylltwch â Ni
close slider

    Enw*
    E-bost*
    Rhif ffôn*
    Pwnc*
    Eich neges