Ein Prisiau

Blaenoriaeth Celteco yw darparu gwasanaeth o ansawdd i’n holl gwsmeriaid, gan wneud hynny am bris teg a rhesymol.

Isod, rydym wedi rhestru’r costau ar gyfer nifer o dasgau cyffredin, er mwyn i chi gael syniad o faint y gallai rhai pethau eu costio.

Nodwch mai canllaw cyffredinol yw hwn ac y gallai’r prisiau amrywio o dasg i dasg gan fod pob darn o waith yn wahanol. Byddwn, wrth gwrs, yn rhoi gwybod i chi am y pris, felly ni fyddwch yn cael unrhyw filiau cas, annisgwyl ar ddiwedd y gwaith. Nodwch nad yw’r prisiau a restrir isod yn cynnwys costau’r deunyddiau, oni nodir yn wahanol.

Rydym yn gobeithio eich bod yn sylweddoli nad oes modd i ni brisio pob math o wasanaeth yr ydym yn ei gynnig isod, felly os na allwch weld yr hyn yr ydych yn chwilio amdano, cysylltwch â ni i gael dyfynbris yn rhad ac am ddim.

* Mae’r holl brisiau a ddangosir yn ddarostyngedig i TAW

Rhowch alwad i ni ar 07730 197 036 neu 01656 716 462 i gael dyfynbris yn rhad ac am ddim.

 Tâl Safonol

Tâl am yr awr gyntaf – £55.00 (mae hyn fel arfer yn cynnwys diagnosis o unrhyw ddiffygion)
Tâl am yr ail awr ac wedi hynny – £35.00 yr awr

 Galwad Brys

Galwad yn ystod y dydd 08:00-18:00 – Tâl galwad o £55.00
Galwad y tu allan i oriau (18:00-08:00) – Tâl galwad o £95.00
(Mae’r prisiau hyn yn berthnasol i alwadau brys yn unig. Nid oes gennym oleuadau glas sy’n fflachio, ond byddwn yno cyn gynted ag y gallwn, yn ddiogel!)

Y gyfradd am ddiwrnod (ar gyfer gwaith mwy – 1 diwrnod +)

Peiriannydd Diogelwch Nwy Cofrestredig – £210.00 y diwrnod
Plymwr sydd wedi’i gymeradwyo gan y diwydiant Dŵr ac WaterSafe – £175.00 y diwrnod
Labrwr Cyffredinol – £110.00 y diwrnod

 Gosod

Ychwanegu falfiau thermostatig rheiddiadur (TRV) i reiddiaduron (y TRV yn gynwysedig) – £75.00 am y TRV cyntaf (£40.00 am bob TRV wedi hynny)
Ychwanegu hidlydd gwres canolog – £250.00 (gan gynnwys MagnaClean Pro 2)
Gosod tap y tu allan (ger cyflenwad dŵr) – £90.00
Gosod tapiau bath newydd – £110.00 (heb gynnwys y tapiau)

 Rhoi gwasanaeth/Tystysgrifau

Rhoi gwasanaeth i offer nwy – £60.00 (gwasanaeth safonol, un peiriant)
Tystysgrif Diogelwch Nwy – £60.00 (mae hyn yn cynnwys tri pheiriant – £20.00 am bob peiriant wedi hynny)
Tystysgrif Landlord – £60.00 (mae hyn yn cynnwys tri pheiriant – £20.00 am bob peiriant wedi hynny)
Rhoi gwasanaeth i foeler a Thystysgrif Diogelwch Nwy – £90.00 (mae hyn yn cynnwys tri pheiriant – £20.00 am bob peiriant wedi hynny)

 Newid/Trwsio

Amnewid rheiddiaduron safonol tebyg – £100.00 am y rheiddiadur cyntaf (£75.00 am bob rheiddiadur wedi hynny)
Newid tap cegin – £90.00 (heb gynnwys y tap)
Newid pêl-falf toiled – £90.00 (gan gynnwys falf safonol)
System fflysio pŵer (y cemegion yn gynwysedig) – £325.00
Boeler newydd – rhowch alwad am ddyfynbris rhad ac am ddim, heb rwymedigaeth

“Excellent service. Very happy with price, time spent working and cleanliness. Would recommend Celteco wholeheartedly and will definitely use them again some time in the future.”

Sharon Morgan – Bridgend

“Delighted with Huw and his service. prompt, punctual and his depth of knowledge very reassuring”

Ian C – Brackla

Cysylltwch â Ni
close slider

    Enw*
    E-bost*
    Rhif ffôn*
    Pwnc*
    Eich neges