Rheoli eich system wresogi

Rheoli eich system wresogi

 

Mae nifer o wahanol ffyrdd o reoli eich system wresogi.

Falf Thermostatig Rheiddiadur (TRV)

Mae’r rhan fwyaf o reiddiaduron yr oes hon yn cynnwys falf thermostatig rheiddiadur, sydd wedi cael ei gosod yn ei lle ymlaen llaw. Mae’r falf yn eich galluogi i reoli tymheredd ystafelloedd unigol. Yn nodweddiadol, mae gan falf thermostatig rheiddiadur amrediad o dymereddau sy’n codi i 25 gradd Celsius.

Er mwyn gweithredu falf thermostatig rheiddiadur mewn modd priodol, mae’n bwysig sicrhau nad oes yna lenni neu ddodrefn yn ei rhwystro, a hynny er mwyn ei galluogi i gofnodi tymheredd yr ystafell yn gywir, ynghyd â diffodd y rheiddiadur os bydd yr ystafell yn cyrraedd y tymheredd rhagosodedig, i arbed ynni a chostau.

Thermostat Ystafell

Yn syml, mae thermostat ystafell yn troi’r system wresogi ymlaen, ac yn ei diffodd, yn ôl yr angen. Mae’n gweithio trwy synhwyro tymheredd yr aer, gan droi’r gwres i fyny pan fydd tymheredd yr aer yn syrthio islaw gosodiad y thermostat, ac yna’n ei ddiffodd pan fydd yr ystafell wedi cyrraedd tymheredd y gosodiad hwnnw.

Rhaglennydd

Gall rhaglennydd raglennu eich system wresogi a dŵr poeth i droi ymlaen ac i ddiffodd ar adegau annibynnol a gwahanol o’r dydd, yn ogystal â gosod tymheredd yr ystafell yn unol â’ch tymheredd dewisol.

Thermostat Silindr

Mae thermostat silindr yn cadw golwg cyson ar dymheredd y dŵr yn y silindr dŵr poeth. Bydd y thermostat silindr yn troi’r boeler ymlaen, ac yn ei ddiffodd, er mwyn cynnal y tymheredd dŵr angenrheidiol.

Falf Modur

Mae falfiau modur yn cael eu defnyddio i ddargyfeirio llif y dŵr o’r boeler, a hynny naill ai i silindr dŵr poeth neu system gwres canolog, neu i barthau gwres canolog mewn tŷ mawr neu adeilad newydd.

Crynodeb

Beth bynnag yw oedran eich boeler, bydd y rheolaethau cywir yn eich galluogi i osod eich system wresogi a dŵr poeth i droi ymlaen ac i ddiffodd yn ôl yr angen, i wresogi dim ond y rhannau o’r tŷ yr ydych am eu gwresogi, yn ogystal â’ch galluogi i benderfynu pa mor gynnes yr ydych am i bob rhan fod. Gweler isod yr arbedion cyfartalog y gallech eu gwneud mewn tŷ pâr nodweddiadol, sy’n cynnwys tair ystafell wely, ac a wresogir gan nwy:

• Gosod thermostat ystafell, os nad oedd gennych chi un o’r blaen: £70 a 280 kg o garbon deuocsid y flwyddyn.
• Gosod thermostat tanc dŵr poeth: £30 a 130 kg o garbon deuocsid y flwyddyn.
• Gosod siaced inswleiddio tanc dŵr poeth: £45 a 170 kg o garbon deuocsid y flwyddyn.

Gallwch hefyd wneud arbedion trwy ddefnyddio eich rheolaethau mewn modd mwy effeithiol:

• trowch eich thermostat ystafell i lawr un radd: gallech arbed tua £65 a 260 kg o garbon deuocsid y flwyddyn.

Gallwch uwchraddio neu osod rheolaethau gwresogi heb newid eich boeler, ac mae’n werth ystyried hyn os yw eich rheolaethau’n hŷn na 12 mlwydd oed. Mae thermostatau ystafell, er enghraifft, yn llawer cywirach ‘nawr nag yr oeddent o’r blaen.

Engineer_banne_welsh
Cysylltwch â Ni
close slider

    Enw*
    E-bost*
    Rhif ffôn*
    Pwnc*
    Eich neges