Syniadau ar gyfer Arbed Arian

Syniadau ar gyfer Arbed Arian

 

Gall foeler sy’n effeithlon o ran ynni ac insiwleiddio eich pibellau helpu i leihau’r gost o redeg eich system wresogi.

Boeler sy’n Effeithlon o ran Ynni

Mae gosod boeleri modern yn un syniad ar gyfer arbed arian gan eu bod, am sawl rheswm, yn fwy effeithlon. Ond, eu prif fantais yw bod pob un ohonynt yn foeleri cyddwyso. Mae pob boeler, sy’n cael gofal da, yn llosgi ei danwydd yn effeithlon iawn, ond mae’n anochel ei fod yn colli rhywfaint o wres wrth i’r nwyon poeth ddianc i fyny’r ffliw. Mae gan foeler cyddwyso gyfnewidydd gwres sy’n fwy, felly mae’n adfer mwy o wres, yn anfon nwyon oerach i fyny’r ffliw, ac mae’n fwy effeithlon. Weithiau, mae’r nwyon ffliw yn oeri cymaint nes bod yr anwedd dŵr yn y nwy yn cyddwyso (sy’n egluro’r enw). Pan fydd hyn yn digwydd, bydd hyd yn oed mwy o ynni’n cael ei adfer o’r anwedd sy’n cyddwyso, gan olygu bod effeithlonrwydd y boeler yn well byth. Mae boeleri’n gyfrifol am tua 55% o’r hyn yr ydych yn ei wario ar filiau ynni mewn blwyddyn, felly mae cael boeler effeithlon yn gwneud byd o wahaniaeth. Byddai amnewid hen foeler nwy am foeler cyddwyso graddfa-A effeithlonrwydd uchel, ynghyd â gwella eich rheolaethau gwresogi, yn cwtogi ar allyriadau carbon deuocsid eich cartref yn sylweddol – a gallai arbed cymaint â £310 y flwyddyn i chi. Am ragor o wybodaeth, rhowch alwad i ni neu dilynwch y ddolen ganlynol:

https://www.energysavingtrust.org.uk/wales/Heating-and-hot-water/Replacing-your-boiler

Inswleiddio Pibellau

Mae deunydd inswleiddio pibellau yn gynnyrch hanfodol, sy’n helpu i atal pibellau rhag rhewi a byrstio y tu allan i gartrefi neu mewn lleoedd nad ydynt yn cael eu gwresogi. Mae hefyd yn helpu i atal gwres rhag cael ei golli i’r atig ac i leoedd gwag mewn waliau dwbl, lle nad oes angen gwres.

Engineer_banne_welsh
Cysylltwch â Ni
close slider

    Enw*
    E-bost*
    Rhif ffôn*
    Pwnc*
    Eich neges