Technolegau Celt-Eco

Technolegau Celt-Eco

Llun Celt-Eco
Llun Celt-Eco

Yn wahanol i nwy a boeleri, mae pympiau gwres yn cyflenwi gwres ar dymheredd is dros gyfnodau hwy. Yn ystod y gaeaf, efallai y bydd angen iddynt fod ymlaen yn barhaus er mwyn gwresogi eich cartref yn effeithlon.

Mae pympiau gwres o’r ddaear yn defnyddio pibellau sydd wedi cael eu claddu yn yr ardd i dynnu gwres o’r ddaear. Yna, gellir defnyddio’r gwres hwn i wresogi rheiddiaduron, systemau gwresogi tanlawr neu systemau gwresogi aer cynnes, yn ogystal â sicrhau bod dŵr poeth yn eich cartref.

Mae pwmp gwres o’r ddaear yn cylchredeg cymysgedd o ddŵr a gwrthrewydd o amgylch dolen pibell, a elwir yn ddolen ddaear, a gleddir yn eich gardd. Mae gwres o’r ddaear yn cael ei amsugno i mewn i’r hylif, ac yna bydd yn symud trwy gyfnewidydd gwres daear i’r pwmp gwres. Mae’r ddaear yn aros ar dymheredd eithaf cyson o dan yr wyneb, felly gellir defnyddio’r pwmp gwres trwy gydol y flwyddyn.

Swigod o ddŵr poeth
Swigod o ddŵr poeth

Mae systemau gwresogi dŵr solar yn defnyddio paneli solar, a elwir yn gasglwyr, sy’n cael eu gosod ar eich to. Mae’r rhain yn casglu gwres o’r haul ac yn ei ddefnyddio i wresogi dŵr, sy’n cael ei storio mewn silindr dŵr poeth. Gellir defnyddio boeler neu wresogydd troch fel system wresogi wrth gefn i gynhesu’r dŵr ymhellach, er mwyn iddo gyrraedd y tymheredd y mae arnoch ei eisiau.

Mae systemau gwresogi dŵr solar yn defnyddio gwres rhydd yr haul i gynhesu dŵr poeth domestig. Gellir defnyddio boeler neu wresogydd troch confensiynol i boethi’r dŵr ymhellach, neu er mwyn cyflenwi dŵr poeth pan nad yw ynni’r haul ar gael.

Os hoffech drafod eich opsiynau Eco gyda ni, mae pob croeso i chi gysylltu â ni trwy lenwi eich manylion isod, a byddwn yn dod yn ôl atoch chi cyn gynted â phosibl.

  Enw cyntaf*
  Cyfenw*
  Ebost*
  Ffôn*
  Pwnc*
  Eich neges

  Engineer_banne_welsh
  Cysylltwch â Ni
  close slider

   Enw*
   E-bost*
   Rhif ffôn*
   Pwnc*
   Eich neges