Ymestyn Hyd Oes eich Offer

Ymestyn Hyd Oes eich Offer

 

Bydd rhoi gwasanaeth i’ch offer nwy yn flynyddol yn sicrhau eu bod yn gweithio mor effeithlon â phosibl ac, yn bennaf oll, yn sicrhau eu bod yn ddiogel. Cofiwch, yn rhan o warantau’r rhan fwyaf o wneuthurwyr mae’n ofynnol bod y peiriant yn cael gwasanaeth er mwyn dilysu’r warant. Felly, gwnewch yn siŵr eich bod yn rhoi gwasanaeth rheolaidd i’ch peiriant. Mae gwiriadau rheolaidd hefyd yn atal problemau sy’n hawdd eu trwsio rhag troi’n atgyweiriadau costus.

Mae llawer o systemau gwres canolog yn dioddef o halogiad haearn ocsid du, sy’n creu dyddodion slwtsh trwchus sy’n deillio o gyrydiad sydd ar waith yn y rheiddiaduron. Gall y gronynnau ocsid amrywio yn eu maint, o rai mawr iawn i is-ficronau, gyda’r is-ficronau hynny’n trwytholchi i mewn i’r system ddŵr yn barhaus wrth ei defnyddio. Mae’r gronynnau hyn yn ffurfio bondiau â phob cydran, gan beri i rannau fethu yn aml, e.e. y cyfnewidydd gwres, a gallant leihau effeithlonrwydd yn sylweddol.

Hylif yw hwn sy’n cael ei ychwanegu at y system gwres canolog er mwyn atal cyrydiad a rhwd rhag ymgasglu mewn rheiddiaduron, mewn pibellau, ac yn y cyfnewidydd gwres yn y boeler. Yn aml, mae hyn yn ofyniad o ran gwarant y gwneuthurwr ar gyfer boeler newydd. Mae defnyddio atalydd gwres canolog yn ffordd rad o ychwanegu blynyddoedd at hyd oes eich system, gan leihau’r risg o unrhyw atgyweiriadau costus.

Mae’r rhain yn galluogi i ddŵr y system gwres canolog basio trwodd, a hynny pan fydd pob falf thermostatig rheiddiadur (TRV) ynghau. Mae’r falfiau hyn yn agor llwybr byr er mwyn atal y pwmp rhag gorfodi’r dŵr trwy bibell pan nad oes unman iddo fynd, gan fod yna falf ynghau. Gallai hynny arwain at hyd oes byrrach ar gyfer eich pwmp gwres canolog. Mae’r rhain yn rhan annatod o lawer o foeleri cyfunol newydd.

Cysylltwch â ni heddiw os hoffech gyngor pellach am ychwanegu unrhyw un neu rai o’r rhain i’ch system.

Engineer_banne_welsh
Cysylltwch â Ni
close slider

    Enw*
    E-bost*
    Rhif ffôn*
    Pwnc*
    Eich neges